Dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande fästmassa. Härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar.

Produktbeskrivning:

Hey’di Flexlight Turbo är ett dammreducerat och cementbaserat, flexibelt och snabbhärdande fästmassa. Hey’di Flexlight Turbo innehåller lätta fyllnadsämnen som innebär att det räcker ca. 30 % längre än traditionella fästmassor. Hey’di Flexlight Turbo härdar mycket snabbt och plattorna kan fogas efter ca. 2 timmar. Ytan kan belastas efter kort tid. Hey’di Flexlight Turbo används till montering av typer av plattor på underlag av betong, puts, gipsplattor och andra stabila underlag. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, det gäller även för underlaget.

Utseende: Kräming
Materialåtgång: 1,5 – 3,5 kg / m²
Öppen tid: ca. 20 min
Fogning: 1 – 2 timmar
Vidhäftning till primad betong: > 1,0 MPa
Största kornstorlek: 0,4 mm
Vattenmängd: 6 – 6,3 l / 15 kg
Brukstid: ca. 30 min
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

HEY’DI-varunr: 694
EAN 7054150006941