Putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten.

Produktbeskrivning:

Hey’di Fiberputs består av specialcement sand och tillsatsmedel och används till putsning inne och ute på väggar av lättbetong, betongblock, tegel, puts, ren betong samt till reparationsarbeten. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 till +20 ºC men lägsta användningstemperatur är +6 ºC. Detta gäller även underlagstemperatur.

Vattenmängd: 4,8 – 5,8 l / 25 kg
Materialåtgång: 1,7 kg / m²
Största kornstorlek: 1,0 mm
Brukstid: 2 timmar
Heftfasthet: >1,5 N/mm²

135 25kg