WOOD H500 MAXI BOND är ett MS-polymerbaserat, lösningsmedels- och vattenfritt parkettlim. Ger en elastisk limfog som är alkalistabil och har ljuddämpande egenskaper. Mycket lågemitterande, fritt från vatten, lättflyktiga lösningsmedel och isocyanater. Miljöanpassat med mycket låga emissionsvärden, uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämpligt för nedlimning av de flesta typer av trä; golvbehandlade som obehandlade, lamell-, stav- och mosaikparkett. Underlagen kan vara betong, spacklade ytor, plywood eller spånskiva, ljuddämpningsbeläggning som gummikork etc.

Rekommenderade material: 
  • De flesta typer av parkettgolv – obehandlade, lamell eller stavparkett
  • De flesta typer av träslag – furu, ek, bok, björk, bambu mm
  • Laminatgolv
  • Mosaikparkett

Arbetsbeskrivning: Se tekniskt datablad.

CERTIFIERINGAR

  • Emicode EC1 Plus
  • M1
  • EPD

TEKNISK DATA

Gångbar: 24 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar
Limåtgång: Ca 1 m²/L
Draghållfasthet: H500 Maxi Bond uppfyller kraven för de parkettmaterial som kräver draghållfasthet i underlaget på minst 2,0 MPa
Arbetsförhållanden: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20ºC och ca 60 % RF

PRODUKTDATA

Art. nr: Volym: Färg:
30620400 8L, 2 påsar Ljusbrun