FOILTAC 1C är ett monteringslim för uppsättning av tätskiktsfolie i Bostik tätskiktssytem för våtrum. Monteringslimmet används som lim för montering av tätskiktsfolien, tätskiktsremsa, rörmanschetter, inner- och ytterhörn. Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt Byggkeramikrådets branschregler (BBV).

Produktbeskrivning:

UNDERLAG & ARBETSBESKRIVNING
Våtrumsskivor eller mineraliska underlag (puts och betong). Underlaget skall uppfylla kravet från gällande BBV branschstandard samt vara fritt från damm och föroreningar.

Blandning:
Häll upp 4 lit. vatten i en ren hink och blanda ner allt pulver från säcken (10 kg) med en blandarvisp (i volym: 1,9 lit. pulver till 1 lit. vatten). Blanda i 2 min till en klumpfri massa. Satsen skall förbrukas inom 4 tim. Sugande underlag skall primas med Bostik Primer 6000 (väggskivor spädes primern med 10% vatten, betonggolv och flytspackel späd primern med 3 delar vatten till 1 del primer). När primern har torkat, rolla på flödigt med monteringslimmet (0,6 kg/m2). Tätskiktsfolien monteras i det blöta monteringslimmet och överskottet pressas ut (från mitten och ut till sidorna) med plastspackel.

Rolla inte på större ytor än vad du hinner foliesätta inom 10 min (normalt en våd i taget). Folieöverlapp, tätskiktsremsa, rörmanschetter och hörn monteras med samma monteringslim. Alla förseglingar och kanter/skarvar förseglas med monteringslimmet . Mät ut och skär upp folievådorna i förväg och montera en våd i taget. Viktigt att eventuella luftblåsor pressas ut. Torktid före plattsättning vid +20C och 50% RF tidigast efter 6 tim.

TEKNISK DATA
Arbetstemperatur: +10°C till +25°C
Torktid: Tidigast efter 6 tim. vid +20°C och 50% RF
Materialåtgång: Ca 0,6 kg per m2

CERTIFIERINGAR
EC1+
EPD

PRODUKTDATA
Art. nr:
30617003 Vit 10 kg