Sättning av kakel, klinker, granit – keramik och natursten, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus.

Produktbeskrivning:

UNDERLAG

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, PVC matta, tätskikt.

TEKNISK DATA

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar
Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA
Klassning EN12004: C2TE

CERTIFIERINGAR

  • M1
  • DOP
  • EPD

PRODUKTDATA

30860030 15 kg