Produktbeskrivning:

Bona Net Ceramic är utvecklad för medelfin och fin slipning samt borttagning av spackel som Bona Mix & Fill Plus. De keramiska kornen ger extremt hög slipeffekt och ett mycket hållbart slippapper. Bona Net Ceramic fungerar mycket bra tillsammans med Bonas slipmaskiner som Bona FlexiSand och Bona SupraFlex.

– Minimal igensättning
– Utmärkt dammupptagning
– Effektiv med Bona PowerDrive
– Utmärkt avverkningsgrad

Korn: 80
Artikel #: AAS473200806
Korn: 100
Artikel #: AAS473201006
Korn: 120
Artikel #: AAS473201206