Produktbeskrivning:

Bona Mix&Fill Plus är en vattenburen användningsfärdig spackelmassa med hög
torrhalt för snabb och effektiv utfyllning av springor och ojämnheter i trägolv. Produkten
kan också blandas med slipdamm för att ge en naturlig infärgning som smälter in med
golvet. Bona Mix&Fill Plus kan användas på det flesta träslag och i springor upp till 3
mm.
• Utmärkt fyllnadsgrad
• Snabbtorkande
• Vattenburen och korrosionshämmande
• Fungerar på det flesta träslag
• Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll

Blandningsförhållande: 10-15% slipdamm och 85-90% Bona Mix&Fill Plus

Torktid: Till nästa skikt med Mix&Fill Plus: 15-30 minuter*
Till slipning: 30-60 minuter*
Till lackering:1-2 timmar*
Bredare och djupare springor kräver längre torktid. Springor
bredare än 2 mm bör torka över natt.
*Under normalt inomhus klimat 20°C/60%Rf

Åtgång: Ca. 8-12 m²/lit beroende på antalet fogar och dess
bredd.

Förberedelser:

Se till så att golvet acklimatiserat sig. Ytan som skall spacklas måste vara ren, torr och
fri från vax, smuts och andra föroreningar. Nya och gamla trägolv måste slipas ner till
trärent. Ta tillvara på slipdammet från kantslipning med korn 60-80. Temperaturen får ej
understiga 13°C under applicering och torkning.

Applicering:

1. Skaka dunken noga innan användning.
2. För bästa blandning, blanda produkten i en separat behållare med fint och rent
slipdamm till en mjuk konsistens.
3. Applicera blandningen över hela golvet med en rostfri stålspackel och upprepa
vid behov.
4. När ytan är torr, slipa bort överbliven Mix%Fill Plus med en Bona Belt och en
Bona Edge korn 100-120 eller med en Bona Flexisand med Power Drive och
korn 60.
5. Behandla golvet med någon av Bonas ytbehandlingsprodukter enligt separat
instruktion.

Notera:

Springor mellan plankgolv av tex furu och gran spacklas normalt inte. Torkat spackel
kan lätt lossna vid rörelser från golvet som sker vid normal krympning/svällning över
årets olika temperatur och luftfuktighet.